Santai Sekejap:Keindahan dunia Metematik

30 June 2011

0 comments

1 x 8 + 1 = 9
...

12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987

1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765

...

123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321


1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111

123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111

12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888

987 x 9 + 5 = 8888

9876 x 9 + 4 = 88888

98765 x 9 + 3 = 888888

987654 x 9 + 2 = 8888888

9876543 x 9 + 1 = 88888888

98765432 x 9 + 0 = 888888888

Hebatkan?

Dan cuba lihat simetri ini:

1 x 1 = 1

11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321

1111 x 1111 = 1234321

11111 x 11111 = 123454321

111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321

11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Sekarang tengok ini

101%Dari sudut pandangan matematik :

Apakah ia sama dengan 100%?

Adakah ia bermaksud LEBIH dari 100%?

Kita selalu mendengar orang berkata dia beri lebih dari 100%?

Kita selalu dalam situasi di mana seseorang mahukan kita BERIKAN SEPENUHNYA 100%

Bagaimana nak MENCAPAI 101%?

Apakah nilai 100% dalam hidup?

Mungkin sedikit formula matematik di bawah boleh membantu mendapatkan jawapannya.

Jika:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

Digambarkan sebagai:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

Jika:

KERJA KERAS

11 + 5 + 18 + 10 + 1 + 11 + 5 + 18 + 19 + 1= 99%

H-A-R-D-W-O-R- K

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

Dan:

Knowledge

11 +14 +15 +23 + 12 5 +4 +7 + 5 = 96%

Serta

SIKAP

19 + 9 + 11 + 1 + 16 + 4 + 9 + 18 + 9= 96%

Dalam Bahasa Inggeris;

A-T-T-I-T-U-D-E

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Sikap diri atau attitude adalah yang utama untuk mencapai 100%. Jika kita bekerja keras sekalipun tetapi jika tiada attitude masih belum dapat 100% lagi.

Tapi

LOVE OF GOD

12 +15 +22 +5 +15 + 6 +7 +15 +4 = 101%

atau

SAYANG ALLAH

19 + 1 + 25 + 1 + 14 + 7 + 1 + 12 + 12 + 1 + 8 = 101%

buat renungan bersama....:-)
.

Info Bersama: Istiwa A'zam (Istiwa Utama)

0 comments
Arah Qiblat boleh disemak dengan tepat ketika Istiwa A'zam.Penentuan arah qiblat yang tepat sangat penting kerana ia merupakan antara syarat sah solat samada solat fardhu atau sunnat.  Jadi ummat ISLAM mesti memastikan kedudukan arah qiblatnya tepat mengadap Ka’bah.

Alhamdulillah, setiap tahun ada 2 waktu yang telah ALLAH subhanahu wata’ala tentukan kedudukan matahari betul-betul tepat di atas Ka’bah.  Fenomena ini dipanggil Istiwa A’zam (Istiwa Utama).


Alhamdulillah, dengan ketentuan ALLAH ‘Azza wa Jalla ini, membolehkan ummat ISLAM di seluruh muka bumi sejak dahulu hingga hari kiamat memeriksa dan menyemak arah qiblat dengan mudah dan tepat. SubhanALLAH….Bilakah Istiwa A’zam berlaku?
 Di Malaysia, waktu berlakunya fenomena ini ialah pada:
 • 28 MEI setiap tahun, tepat pukul 5.16 petang, dan
 • 16 JULAI setiap tahun, tepat pukul 5.28 petang.

Apa yang perlu dilakukan untuk menyemak qiblat dengan tepat?

Sebelum
 • Pastikan jam yang selalu dibuat rujukan oleh tuan/puan mengikuti waktu piawai yang tepat.  Untuk menentukan ketepatan waktu, tuan/puan boleh memeriksanya dengan SIRIM atau boleh juga merujuk kepada waktu yang terpapar di televisyen atau radio.  Ketepatan waktu yang mengikut piawai adalah penting untuk mendapat hasil yang betul.  Justeru, betulkan jam tuan/puan mengikut waktu piawai yang betul.
 • Cari objek lurus yang keras seperti batang kayu, tiang atau pen.
 • Pacakkan objek tersebut secara menegak (bersudut 90°) di atas permukaan yang rata.
 • Pastikan bayang-bayang yang terhasil dari objek tersebut jelas boleh dilihat dengan terang dan jelas.
 • Dan pastikan juga tuan/puan boleh melihat matahari dari kedudukan tempat tuan/puan pacakkan objek lurus tersebut dan tidak terlindung.
 • Tunggu dengan sabar waktu yang disebutkan di atas.
Ketika peristiwa ini berlaku:
 • Perhatikan bayang-bayang yang terhasil dari objek lurus yang dipacakkan tersebut.
 • Arah qiblat adalah arah yang bertentangan dengan jatuhnya bayang-bayang itu.  (Rujuk gambar di atas)
 • Tandakan arah qiblat.
Selepas.
 • Yakinlah bahawa itu merupakan arah qiblat yang tepat.
 • Bersyukurlah kepada ALLAH subhanahu wata’ala yang telah memberikan peluang untuk tuan/puan memeriksa arah qiblat melalui kaedah ini.
 • Hadapkanlah tubuh tuan/puan ke arah qiblat tersebut dengan penuh khusyuk ketika solat fardhu dan sunnat.
Mudah-mudahan perkongsian ini bisa memberikan manfaat buat tuan/puan yang mahu mengambil manfaat.  Sebarkan, insyaALLAH…

As-Sabiqunal Awwalun :KHALIFAH UMAR AL KHATAB

0 comments
'Umar adalah seorang lelaki yang sangat agung.Dia dikenal kerana keberaniannya sepanjang sejarah,tegas dalam menyampaikan pendapat,berpandangan luas,pandai memelihara diri,gigih dan jujur dalam membela kebenaran.Sejarah hidupnya layak dipelajari dan diteliti.'Umar adalah contoh dalam keberanian,istiqamah,adil dan mawas diri.'Umar tidak merasa malu jika harus langsung memantau keadaan rakyatnya.Dia zuhud di dunia dan selalu berusaha menyampaikan kebenaran kepada seluruh rakyatnya.


'Umar tidak pilih kasih.Dia tidak membela orang yang berkedudukan tinggi,terhormat,kaya raya,atau kerabatnya.Dia juga tidak menganggap sepele permasalahan yang dihadapi oleh rakyat biasa atau miskin.
Dia telah menggabungkan antara ilmu dan amal,dan membuat para ulama kagum.Dia sangat piawai dalam berpolitik.Selain itu,dia adil dalam bersikap sehingga membuat para penguasa lain tidak mampu menandinginya.Pada saat yang sama,dia adalah seorang yang zuhud dan penyabar.Padahal,para penguasa dan zahid lainnya tidak mampu berbuat seperti apa yang dia lakukan.


Rasulullah Saw.bersabda,"Allah Saw.telah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati'Umar."
Ada yang bertanya kepada Abu Bakar,"Apa yang Anda katakan kepada Tuhan,setelah Anda mengangkat 'Umar sebagai pemimpin kami?""Aku telah memilih yang terbaik untuk mereka dari kalangan mereka sendiri."Jawab Abu Bakar.


Ibnu'Abbas r.a meriwayatkan,ketika'Umar ditikam dengan pisau dari belakang,Ali berkata di samping kepala 'Umar,""Umar adalah umat yang paling disenangi,hingga Allah membentangkan buku catatan amalnya."

Allah Merahmati Orang Yang Berfikir

'Umar r.a. berkata."Dunia adalah angan-angan yang sangat terbatas,waktu yang selalu berkurang,dan mengantarkan ke dunia lain,berjalan  menuju kematian yang pasti.Sedangkan Allah merahmati orang yang memikirkan urusannya,selalu menasihati dirinya,merasa dipantau oleh Tuhannya,dan selalu berusaha menghindari dosa."

Selama Anda Masih Bertaqwa

Al-Mughirah berkata kepada 'Umar,"Kami akan selalu baik selama Anda masih ada."Mendengar itu,'Umar berkata,"Anda akan selalu baik selama Anda masih bertaqwa kepada Allah."

Jangan Terlalu Banyak Makan

'Umar r.a. berkata,"Hati-hatilah dengan perut yang terlalu kenyang .Perut terlalu kenyang menyebabkan malas untuk melaksanakan solat,berbahaya terhadap kesihatan,dan menimbulkan banyak penyakit.Aturlah cara makan kalian agar tidak berlebihan!Makan teratur dapat menyihatkan tubuh dan memperkuat badan untuk beribadah.Ketahuilah,seseorang akan celaka ketika agamanya dikalahkan oleh hawa nafsunya.

Bacalah Al-Qur'an

'Umar r.a. berkata."Baca,kenali,dan amlkanlah ajaran al-Qur'an!Dengan demikian,kalian termasuk ahlinya.Ketahuilah,kebenaran tidak mungkin sampai pada seseorang jika dia durhaka kepada Allah.
Dalam harta pemberian  Allah,aku telah menjadikan diriku seperti anak yatim.Jika aku tidak butuh,aku tidak mungkin mencarinya.Dan,jika aku butuh,aku mengambilnya dengan cara yang baik dan terpuji.

Allah Memelihara orang Yang Bertaqwa

'Umar r.a. pernah menulis surat kepada putranya,Abdullah,"Orang yang bertaqwa pasti dipelihara Allah.Orang yang bertaqakal pasti dicukupi.Orang yang meminjami Allah pasti diberi imbalan berlipat ganda.Dan orang yang pandai bersyukur pasti ditambah nikmatnya.Oleh sebab itu,bertaqwalah kepada Allah,anakku!Orang yang tidak berniat,tidak mempunyai teman.Dan,tidak ada yang baru bagi orang yang tidak mempunyai rencana."

Jangan Mencelakai Diri Sendiri

Diantara isi surat 'Umar kepada Abu Musa,"Saudaraku,berhati-hatilah!Jangan sampai Anda seperti binatang ternak yang melintasi sebuah lembah,ia tidak mempunyai harapan apa-apa selain mempergemukkan diri,padahal ia pasti binasa dengan badannya yang gemuk itu."

Siapa Pemikul Dosaku?

'Umar bin Khathab r.a. pernah memikul sekarung tepung untuk dibagikan kepada orang fakir.Sebahagian sahabatnya berkata,"Biarkan saya yang memikul tepung ini."
'Umar menjawab,"Kalau begitu,siapa akan memikul dosa-dosaku pada Hari Kiamat.?"

Jangan Takut Mati

'Umar r.a. berkata."Tinggalkanlah setiap perbuatann yang membuat Anda benci menghadapi kematian.Dengan demikian,Anda selalu siap menghadapi kematian itu."

Sebagai Pemimpin.Bertaqwalah Kepada Allah

'Umar r.a. berkata."Pemimpin yang berusaha menjauh,pasti dijauhi rakyatnya.Dan,orang yang paling sengsara adalah pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya."

Pencari Dunia dan pencari Akhirat

'Umar r.a. berkata,"Manusia terdiri dari dua golongan.Pertama,pencari dunia.Golongan ini sebaiknya dijauhi.Bisa jadi,setelah dia mendapatkan apa yang dia cari,dia malah celaka.Atau,bisa jadi apa yang dia cari itu tidak tercapai,dan dia mati dalam buaian angan-angannya.Kedua,pencari akhirat.Jika kalian melihatnya,maka berlumbalah dengannya."

Mengharapkan Pahala Allah

'Umar r.a. berpesan,"Saudaraku,seseorang pernah datang kepaku,dia adalah orang yang senang membaca al-Qur'an.Aku mengira dia membaca al-Qur'an  kerana mengharap pahala Allah,ternyata dugaanku keliru.Ada sekelompok orang yang membaca al-Qur'an kerana mengharapkan balasan dari orang lain.Jangan kalian lakukan hal seperti itu! Carilah redha Allah dengan amal-amal kalian!

Aku mengenal kalian ketika wahyu turun dan ketika Nabi masih ada di antara kita.Sekarang wahyu sudah terputus dan Nabi telah tiada.Aku mengenal kalian dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian.

Siapa saja yang memperlihatkan kebaikan kepada kita,kita pasti menduganya sebagai orang yang baik dan kita segera menyanjungi kebaikannya.Sebaliknya,siapa saja yang memperlihatkan keburukan,kita pasti menduganya sebagai orang yang tidak baik dan kita segera mengutuknya.Kendalikan dan tundukkan hawa nafsu ini!Nafsu seperti ini selalu mengajak kepada kejahatan.

Kebenaran sangat berat dan pahit,Sementara kebatilan sangat ringan dan manis.Menghindari perbuatan salah jauh lebih baik daripada menyesalinya dengan taubat.Ingatlah,menuruti hawa nafsu sesaat hanya membuahkan penyesalan berlarut-larut.

Hidup Bermasyarakat

'Umar bin Khaththab r.a. berpesan,"Aku tidak mungkin menyeksa orang yang derhaka kepada Allah seperti orang yang patuh dan taat.

Ambillah hikmah dari perilaku saudaramu!Jangan  pernah menduga apa yang diucapkan seorang muslim,sekalipun itu satu patah kata,sebagai kejahatan,kerana di dalamnya pasti ada kebaikan yang tersembunyi!

Jangan pernah menganggap enteng sumpah! Jika kalian tetap melakukannya,Allah pasti menghina kalian.

Jangan pernah mengurus sesuatu yang tidak bermanfaat!Jangan banyak bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi,kerana itu hanya membuang  waktu dan merepotkan.

Jangan pernah mencari musuh!Hati-hatilah dengan saudaramu,kecuali saudara yang jujur.Saudara yang jujur adalah yang takut kepada Allah.

Khusyuklah ketika ziarah kubur!Merasa rendahlah ketika beribadah! jika terlanjur bermaksiat,segeralah bertaubat.Selalu bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah dalam segala urusan."


Buah Belajar Kerana Allah.

Belajar kerana Allah dapat berbuah kekhusyukan dan takut kepada-Nya.Jka rasa takut tidak tumbuh,maka itu ertinya hati telah lalai.Rasa takut merupakan buah ilmu.Sementara berharap adalah buah keyakinan.

Orang yang menginginkan syurga pasti berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya.Begitu juga,orang yang takut terhadap neraka pasti berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya.

Cinta dan benci ada tandanya.Orang yang kita dapati melakukan amal penduduk syurga,menunjukkan bahawa dia sudah yakin.Sedangkan orang yang kita dapati melakukan perbuatan penghuni neraka,menunjukkan bahawa dia masih dalam keragu-raguan.

Jika kita menemukan seseorang berjalan membelakangi Mekah,kemudian dia mengaku ingin menunaikan ibadah haji,kita tidak mungkin memeprcayainya.Begitu juga,jika kita menemukan orang itu menjadi imam di Mekah,kemudian dia mengatakan  tidak ingin menunaikan ibadah haji,kita juga tidak mungkin membenarkannya.


Jangan Binasakan Diri Sendiri

'Umar r.a. berpesan,"Saudaraku,jangan sampai membinasakan diri sendiri!Siapa yang menanam dialah yang memetik.

Jangan sia-siakan waktu luang!Setiap perbuatanmu pasti dicatat dan dikembalikan kepadamu.

Jika kamu terlanjur berbuat jahat,segera ikuti dengan perbuatan baik,Yang aku tahu,perbuatan yang harus didahulukan adalah berbuat baik setelah berbuat dosa."

Sumber Kefakiran.

'Umar r.a. berpesan,"Ada tiga perkara yang menjadi sumber kefakiran.Pertama,tetangga yang ketika meligat kebaikan,dia diam saja.Sebaliknya ketika melihat keburukan dia menyebarkannya.Kedua,isteri yang lidahnya selalu menyakiti Anda,dan ketika Anda meninggalkannya dirumah,dia tidak bisa dipercayai.Ketiga,penguasa yang jika Anda berbuat baik kepadanya,dia tidak menghargai.Jika Anda melakukan kesalahan,dia membunuh Anda.'

Tiga Kelompok Lelaki dan Perempuan

'Umar r.a. berpesan,"Perempuan terdiri dari tiga kelompok.Pertama perempuan yang memelihara dirinya,lembut,penyayang,banyak melahirkan,suka membantu keluarga,dan tidak suka membebani keluarga.Perempuan seperti ini sangat langka.Kedua,perempuan yang hanya memproduksi anak,tidak lebih dari itu.Ketiga,perempuan yang suka menipu.Allah telah membebankan perempuan seperti ini kepada orang yang dikehendaki-Nya.

Lelaki pun terdiri dari tiga kelompok.Pertama,lelaki yang berakal.Lelaki seperti ini tidak gegabah dan tepat mengambil keputusan.Kedua,lelaki yang tidak mempunyai pendirian dan gampang terombang -ambing.Ketiga,lelaki yang linglung.Dia berjalan tanpa arah dan tidak mahu mengikuti petunjuk orang lain."

Mencintai Atau Membenci Sewajarnya

'Umar r.a. berpesan,"Jangan terlalu mencintai hingga membabi buta.Jangan pula membenci hingga menghilangkan kebenaran."

'Umar Tidak Tidur Malam

Ada yang bertanya kepada 'Umar r.a.,"Kenapa Anda tidak tidur pada malam hari?"'Umar menjawab,"Jika aku tidur pada malam hari,aku telah menyia-nyiakan diriku.Jika aku tidur pada siang hari,aku telah menyia-syiakan rakyatku."

Jangan Menyepelekan Cita-cita

'Umar r.a. berpesan,"Jangan pernah meremehkan cita-cita dan tekad kalian.Yang aku tahu,orang yang paling kecewa adalah yang kandas cita-citanya.

Tiga Perkara Yang Meningkatkan Iman

'Umar r.a. berpesan,"Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut,bererti imannya belum bermanfaat.Tiga perkara tersebut adalah:santun ketika mengingatkan orang lain;wara' yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram;dan akhlak mulia dalam bermasyarakat."

Pesan 'Umar Kepada Pasukannya

'Umar bin Khaththab r.a. pernah berpesan kepada pasukannya,"Dengan nama Allah,bersama Allah,dan berkat pertolongan Allah,berangkatlah kalian dengan kekuatan serta pertolongan Allah!Tegakkan  kebenaran dan tetaplah bersabar! Berjuanglah di jalan Allah dalam menghadapi orang kafir dan jangan melampaui batas!Sebab,Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.

Ketika bertemu musuh,jangan bermental pengecut!Selain itu,jangan lalai ketika kekuatan dan kemampuan masih ada!Dan,jangan terlalu berbangga ketika memperoleh kemenanagn!Lindungilah mereka ketika perang sedang berkecamuk dan ketika kalian menyerang musuh!

Jangan Sombong

Diriwayatkan bahawa 'Umar r.a. pernah didapati memikul kantung air.Lalu ada yang bertanya,"Amirul-Mukminin,apa yang engkau lakukan?"'Umar menjawab,"Aku merasakan diriku sudah mulai sombong,aku ingin menundukkan perasaan itu."

Menjaga rahsia

'Umar r.a. berkata,"Orang yang menjaga rahsianya,yang terbaik pasti berada di tangannya."

Mencari Teman Yang Jujur

'Umar r.a. berpesan,"Carilah teman yang jujur,dia pasti melindungi Anda.Teman yang jujur merupakan perhiasan dalam kelapangan dan bekal dalam menghadapi cubaan."

Pengukuh Cinta

'Umar r.a. berpesan,"Ada tiga perkara yang dapat memperkukuhkan rasa cinta di hati saudara Anda.Jika Anda bertemu,ucapkanlah salam! Jika dia bertemu ,hormatilah dia;panggillah dia dengan nama yang paling dia senang!"

Berbuat Baik

'Umar r.a. berkata,"Seseorang sudah dikatakan melakukan perbuatan baik jika ia menikmati makanan halal yang diperolehnya.Perbanyaklah keturunan,kerana kalian tidak tahu melalui siapa kalian diberi rezeki."

Introspeksi Disi Seblum Dihisab

'Umar r.a. berpsesan,"Introspeksilah diri kalian sebelum menghadapi hari perhitungan.Timbanglah kebaikan  kalian sebelum ditimbang di hadapan Allah.Ketika hidup di dunia,hitunglah setiap amal kalian,agai kalian lebih mudah menghadapi perhitungan pada Hari Kiamat.Bersiaplah menghadapi hari berbangkit yang sangat dahsyat.Pada hari itu,kalian akan menghadap Allah.Tak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari Allah."

Banyak Tertawa,Mengurangi Wibawa

'Umar r.a. berpesan kepada al-Ahnaf bin Qais,"Ahnaf,banyak tertawa dapat mengurangi wibawa.Orang yang banyak bergurau akan menjadi rendah.Orang yang sering berbuat sesuatu.pasti dikenal dengan  perbuatan itu.

Orang yang banyak bicara,tentu banyak sa;ah dan sifat malunya berkurang.Orang yang kurang rasa malunya,sifat wara'nya hanya sedikit.Orang yang sedikit wara'nya,hatinya telah mati.'

Menyesali Diri Sendiri

'Umar r.a. berkata,"Orang yang menempatkan dirinya pada satu tuduhan,jangan pernah menyesal jika ada orang yang berprasangka buruk kepadanya."

SUMBER: AZRINKUN (PERINTIS SETIA HQ)

As-Sabiqunal Awwalun :SAIYIDINA ABU BAKAR AS-SIDDIQ R.A.

0 comments
Dialah yang dijuluki ash-Shiddiq,'Abdullah bin Abu Quhafah Teman Rasulullah saw,ketika hijrah,yang berdua-duaan dengan beliau ketika berada dalam gua.Dia mengorbankan semua harta bendanya di jalan Allah.Menyerahkan jiwa raganya kepada Allah dan Rasul-Nya.Tidak pernah mengatakan,"Tidak"dan tidak pernah bertanya"kenapa?"kepada Rasulullah saw.Tetap tegar ketika banyak sahabat gundah mendengar berita wafatnya Rasulullah.Dia adalah teman setia Rasulullah saw.didunia dan akhirat.Dia adalah lelaki dewasa pertama masuk Islam.penyeru ke jalan Allah.Ada lima orang yang memeluk Islam dan dijamin masuk syurga berkat bimbingannya.Khalifah pertama setelah Rasulullah saw.wafat.


Sabda Rasulullah Saw.tentang Abu Bakar r.a.."Seandainya aku boleh memilih seorang kekasih selain Allah,aku pasti memilih Abu Bakar sebagai teman setia.Namun,Allah telah menjadikannya sebagai saudara dan kekasih dalam Islam."
Perkataan 'Umar r.a. tentang Abu Bakar"Abu Bakar adalah penghulu kami.Dia juga memerdekakan penghulu kami,iaitu Bilal bin Rabah."
"Aku lebih suka mati daripada harus memerangi satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar."
Ibnu 'Umar r.a. berkata,"Pada masa Rasulullah Saw,kami memilih orang-orang terbaik,maka terpilihlah Abu Bakar,kemudian 'Umar bin Khaththab,dan 'Uthsman bin 'Affan.Semoga mereka diredhai Allah."

Saudaraku,Malulah Kepada Allah

Zubair meriwayatkan bahawa Abu Bakar r.a. berkata,"Saudaraku,malulah kepada Allah! Demi zat yang kehidupanku ada dalam genggaman-Nya,ketika aku buang hajat di tempat terbuka,aku menutupi kepalaku dengan rapat kerana malu kepada Allah."(Ibnu Syaibah)

'Amru bin Dinar meriwayatkan bahawa Abu Bakar r.a. berkata,"Malulah kepada Allah! Sungguh,ketika buang hajat,aku pasti  bersandar ke dinding kerana malu kepada Allah."


Mati Lebih Mudah Daripada Hidup

Sufyan bin 'Uyaynah meriwayatkan bahawa setiap kali Abu Bakar r.a. mendatangi orang yang mendapat musibah,dia berkata,"Orang yang dijenguk bukanlah orang yang mendapat musibah.Orang yang meratapi kematian tidak mendapat keuntungan apa-apa.Dibanding kehidupan ini,kematian adalah persoalan ringan.Tapi,dibanding kehidupan selanjutnya,kematian adalah persoalan berat.Ingatlah,ketika kalian kehilangan Rasulullah Saw!Semoga musibah yang kalian hadapi terasa ringan,namun Allah menyiapkan pahala yang besar untuk kalian."(Ibnu 'Asakir)


Nasihat Abu Bakar Kepada Pasukannya

Abu 'Umar al-Juni meriwayatkan bahawa Abu Bakar mengutus pasukan ke Syam di bawah pimpinan Yazid bin Abu Sufyan.Abu Bakar berpesan,"Ada sepuluh pesan untukmu.Jangan membunuh perempuan,anak-anak,orang tua.Jangan menebang pohon yang sedang berbuah,jangan merobohkan bangunan,jangan membunuh kambing dan unta kecuali untuk dimakan,jangan menebang atau membakar pohon kurma,jangan berkhianat dan menjadi pengecut."(Baihaqi)

Pesan Abu Bakar Untuk Melindungi Keluarga Nabi
Ibnu'Umar meriwayatkan Abu Bakar berkata."Lindungilah keluarga Rasulullah Saw!"(Bukhari)


Pemimpin Baik,Rakyat Sejahtera

Abu Qais bin Abu Hazim meriwayatkan bahawa Abu Bakar mendatangi seorang perempuan suku Ahmas bernama Zainab.Abu Bakar mendapati perempuan itu tidak mahu berbicara,lalu Abu Bakar bertanya kepada orang di sekitarnya,"Kenapa dia tidak mahu berbicara.?"

"Dia sedang mogok bicara."Jawab mereka.
"Berbicaralah!Ini tidak benar.Ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan orang Jahiliah,"Kata Abu Bakar kepada Zainab.

"Anda Siapa?"Zainab balik bertanya.
"Aku adalah orang Muhajirin."
"Orang Muhajirin yang mana?"
"Yang berasal dari Suku Quraisy."
"Quraisy yang mana?"
"Pertanyaanmu terlalu banyak,aku ini Abu Bakar."
"Sampai kapan ketenteraman ini akan berlanjutan setelah diselamatkan oleh Allah dari masa Jahiliah?"
"Kalian akan tetap sejahtera selama pemimpin kalian masih istiqamah."
"Siapa pemimpin itu?"
"Bukankah dalam kaummu ada orang yang dihormati dan perintahnya selalu diikuti kaumnya?"
"Ya,ada."
"Merekalah yang aku maksudkan."(Bukhari)


Yang Soleh Habis Perlahan-Lahan

Abu Bakar r.a. berkata."Orang-orang saleh itu akan dicabut satu persatu,sehingga manusia hanya tinggal yang fasik saja,seperti serbuk kurma dan gandum.Allah sudah tidak peduli lagi terhadap mereka."(Ahmad)


Nikmatnya Menjadi Burung

Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahawa Abu Bakar memasuki tempat buang hajat dibawah pohon.Dia menghela nafas sambil melihat ke atas,kemudian berkata,"Beruntunglah engkau,wahai burung.Engkau makan buah-buahan yang dihasilkan oelh pohon ini,berlindung dibawahnya,dan pergi tanpa dihisab.Alangkah beruntungnya bila aku sepertimu."


Jadikan Aku Lebih Baik Dari Praduga Mereka

Al-Ashma'i meriwayatkan,setiap kali dipuji.Abu Bakar berkata,"Ya Allah,Engkau Mahatahu tentang diriku.Dan,aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka.Ya Allah,jadikanlah aku lebih baik dari praduga mereka!Ampunilah aku dari segala yang tidak mereka ketahui!Jangan seksa aku dengan segala yang mereka katakan!""
Abu Bakar juga pernah berkata,"Aku ingin menjadi sehelai rambut yang tumbuh di badan seorang Mukmin."(Ahmad)
Dia juga berkata,"Aku ingin seperti sayur yang dimakan oleh serangga.
"


Jangan Putus Asa

Tsabit al-Bannani meriwayatkan bahawa Abu Bakar pernah melantunkan syair berikut:

Seseorang selalu ingin mati hingga kematian menjemputnya
Seorang pemuda terkadang berharap mati,
tapi yang mati justru orang lain.


Hanya Allah Doktorku

Ketika Abu Bakar sedang sakit,dia bertanya,"Bagaimana jika Anda dirawat oleh seorang doktor?"
"Dia telah melihat dan memeriksaku,"jawab Abu Bakar.
"Apa kata doktor itu?"
"Sang doktor berkata,"Aku pasti melakukan apa saja yang aku kehendaki.""


Sebenarnya Kalian Mencaci Diri Sendiri

Seorang lelaki berkata kepada Abu Bakar,"Sumpah,aku akan mencaci maki Anda hingga cacian itu mengikuti Anda ke dalam kubur."
Abu Bakar berkata,"Sebaliknya,cacian itu akan selalu bersamamu,tidak mungkin masuk kubur bersamaku."


Hamba Pilihan Allah

Abu Bakar r.a. berkata,"Orang yang memilih empat hal berikut adalah hamba pilihan Allah:bergembira ketika melihat orang bertaubat:memintakan ampun kepada orang yang berdosa:mendoakan orang yang berhutang:dan menolong orang untuk berbuat baik."


Solat Penebus Neraka

Setiap waktu shalat tiba,Abu Bakar r.a. berkata,"Berdiri dan padamkan api yang kalian nyalakan itu!"Maksudnya adalah,laksanakanlah Shalat untuk menghapuskan dosa-dosa yang dapat menyebabkan masuk ke dalam api neraka-sebagaimana firman Allah Swt..

"Dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang(pagi dan petang) dan pada permulaan malam.Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan(dosa)perbuatan-perbuatan yang buruk.Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."(QA.Hud[11]:114)


Pesan Abu Bakar Kepada Khalid Bin Al-Walid

Abu Bakar berpesan kepada Khalid bin al-Walid yang telah memimpin beberapa kali pertempuran  ,"Perbanyakkanlah bekal dan carilah penunjuk jalan!Jika utusan musuh mendatangimu,laranglah prajuritmu berbicara dengan mereka,sehingga utusan itu pergi tanpa mendapatkan informasi apa pun tentang dirimu.Selain itu,jangan banyak berbicara,kerana kunci kemenangan berasal dari ucapanmu.Jauhkan tempatmu dari tempat prajurit.kerana tempat tinggal yang berdekatan prajurit mempermudahkan mata-mata musuh mengintaimu.Jangan pernah membunuh musuh kerana benci dan marah,kerana hal itu dapat mencerai-beraikan kekuatanmu!"


Manusia Yang Paling Sengsara

Abu Bakar r.a. berkata,"Manusia yang paling sengsara adalah para raja.Dia melihat setiap orang yang mendatanginya sebagai budak."Lalu Abu Bakar berpesan,"Mereka itu gegabah dan zalim.Tahukah kalian,setiap raja yang berkuasa itu ajalnya menjadi pendek?Dia selalu dihantui oleh rasa takut dan sedih berkepanjangan.Dalam pandangannya sendiri,dia telah berbuat banyak,padahal rakyat menganggapnya masih kurang bijaksana dan kurang adil.Dia selalu merasa kurang,padahal kekayaannya sudah bertumpuk."


Jangan Bercerai Berai

Abu Bakar r.a. berkata,"Di mana orang-orang yang kalian kenal?Ayah,anak,saudara,dan kerabat kalian?Mereka telah mendapatkan segala yang pernah mereka lakukan.Setelah mati,mereka pasti bertemu dengan kesengsaraan atau kebahagiaan.
Saudaraku! Ketahuilah,Allah hanya memberi kebaikan dan menghindarkan dari kejahatan bagi orang yang taat  dan mengikuti semua perintah-Nya.Jika kalian ingin selamat di dunia dan akhirat,maka dengar,patuh,dan taatlah kepada-Nya,dan jangan pula bercerai berai.Bercerai-berai hanya akan memporak-porandakan tujuan kalian.Bersatulah dalam menjalankan perintah Allah!"


Pesan Abu Bakar Kepada 'Umar bin Khaththab

Abu Bakar r.a. pernah berpesan kepada 'Umar bin Khaththab r.a. "Umar,setelah aku wafat,nanti,aku menjadikanmu sebagai penggantiku.Pesanku:selalu bertaqwalah kepada Allah!

Ketika Allah menerima amal malam hari,Dia tidak akan menerima amal tersebut pada siang hari.Dan,ketika Allah menerima ajal siang hari,Dia tidak akan menerima amal itu di malam hari.Allah tidak mungkin menerima amal yang sunah jika yang fardhu belum ditunaikan.

Beratnya  timbangan samal seseorang pada Hari Kiamat kerana banyak dan baiknya ibadah di dunia.Sungguh,timbangan amal menjadi berat kerana dibebani amal baik.Dan ringannya timbangan amal seseorang pada Hari Kiamat kerana kejahatannya yang banyak di dunia.Sungguh,timbangan yang hanya dibebani amal jahat menjadi ringan.

Allah Swt.telah menyebut-nyebut penduduk syurga dengan menyebut-nyebut amal baik mereka dan mengampuni dosa mereka.Sungguh,aku ingin seperti mereka.Dan Allah menyebut-nyebut penghuni neraka dengan menyebut-nyebut kejahatan mereka sekalipun tidak mengingkari kebaikan mereka.Sungguh,aku tidak ingin seperti mereka.

Allah Swt,menyebutkan keadilan bermasaan dengan ayat-ayat rahmat.Tentunya,agar seseorang mengharap rahmat-Nya,takut terhadap seksaan-Nya,hanya menginginkan kebenaran dari-Nya,dan tidak  mencelakakan dirinya sendiri.

Umar,jika engkau menerima pesanku ini,maka jangan sampai sesuatu yang semu lebih engkau cintai daripada kematian.Kematian itu pasti mendatangimu.Jika engkau tidak mengindahkan pesanku ini,maka jangan sampai sesuatu yang semu itu lebih engkau benci daripada kematian.Sementara engkau tidak mungkin mampu menolak keputusan Allah."

Sumber : Humansky (Perintis HQ)

p/s: Marilah kita sama2 mencari redha Allah dengan Nasihat menasihati antara satu sama lain...